Događanja

Korizmena duhovna obnova za krizmanike i njihove roditelj

Četvrtak 23. ožujka

„Život u svjetlu Kristova evanđelja“, bila je tema korizmene duhovne obnove za krizmanike i njihove roditelje, održane u župi Duha Svetoga u Slavonskom Brodu, u četvrtak 23. ožujka. Duhovnu obnovu animirali su naš župnik Florijan Kvetek i župni vikar Ivan Lovrić koji su imali za cilj krizmanike i roditelje malo bliže približiti župnoj zajednici te učiniti da svatko od njih poraste i u svom osobnom duhovnom životu.

Roditelji i krizmanici imali su priliku pomiriti se s Bogom u sakramentu svete ispovijedi prije euharistijskoga slavlja te tako još tješnje sudjelovati u duhovnoj obnovi. Euharistijsko slavlje predvodio je župni vikar koji je potaknuo roditelje na veću suradnju sa župnom zajednicom gdje će svi zajedno sudjelovati u odgoju djece kojima su potrebne prave kršćanske vrijednosti koje imaju svoju trajnost i vrijednost. Osvrćući se na evanđelje ističe: Isus u današnjem evanđelju snažno je prikazan kao onaj koji ima moć i vlast da izgoni đavle i da želi štiti čovjeka na njegovu životnome putu. Njegova misija ili zadaća potpuno je prožeta nastojanjima oko čovjekova dobra, oko toga da mi Božja djeca osjetimo Božju blizinu i shvatimo koliko je toga Bog učinio za nas.“ Posebno je roditeljima naglasio četiri stupa svakog vjernika u njihovu duhovnom životu: izgrađeni osobno odnos s Bogom, sakramentalni život, ljubav prema bližnjemu i crkvenost.

Nakon euharistijskoga slavlja duhovni poticaj roditeljima i krizmanicima uputio je župnik koji je poseban naglasak stavio na svjedočenje Krista uskrsloga i svjedočenje Kristove uskrsne blizine posebno svjedočenje onih 'koji ne vidješe a vjeruju.' Župnik je posebno istaknuo: „Po Kristovom uzašašću Božje su ruke postale šire te na pitanje: „Gdje je Krist danas?“, On sam nam odgovara evanđeoski: „Što god učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni ste učinili.“ Duhovna obnova završila je euharistijskim klanjanjem kojeg su u zajedništvu sa župnikom, župnim vikarom i pjevačima animirali sami krizmanici, a klanjanje je posebno molitveno bilo usmjereno za obitelji naših krizmanika.

Antonio Varoščić

Adresa: E.Kumičića 16, 
35000 Slavonski Brod
Tel./faks.: 035/410-559; 
mob: 091/5360512
E-mail:
zupaduhasvetog@gmail.com
Župnik: vlč. Florijan Kvetek
Župni vikar: vlč. Petar Maskaljević

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TOKOM GODINE

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Srijeda: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Četvrtak: 9:00-12:00
Petak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Subota: 9:00-12:00

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TIJEKOM LJETA

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak, četvrtak i subota:
9:00-12:00
Srijeda i petak: 16:00-17:30

ŽUPNI URED

Kontakt
Često postavljana pitanja