Nekada i danas

Svećenici, bogoslovi i sjemeništarci rodom iz ove župe

Svećenici koji su se rodili i imali mladu misu na teritoriju ove župe Duha Svetog od njezinog uspostavljanja te sadašnji bogoslovi iz ove župe.

SVEĆENICI

mons. dr. prof. Petar Aračić (Grk /BiH/, 01.07.1944.), mladu misu slavio 27.07.1969., sada profesor i dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

vlč. Marko Bubalo (Poljani /BiH/, 21.08.1946.), mladu misu slavio 23.07.1972., sada župnik u Tordincima.

o. Zvonko Šeremet (Sl. Brod, 11.08.1962.), svećenik Srca Isusova (dehonijanac),  pučki misionar i bolnički dušobrižnik

fra. o. Josip Grubišić, OFM (Sl. Brod, 19.03.1969.) član hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda, mladu misu slavio 10.09.1995., sada župnik u Đurđenovcu.

vlč. Davor Kovačević (Kotor, 23.07.1959.), mladu misu slavio u Đakovačkim Selcima 10.10.1993. godine, sada župnik u Bačkom Brdu - Vojvodina.

vlč. Krešimir Aračić (Sl. Brod, 14.04.1974.); mladu misu slavio 18.07.1999., sada župnik u župi Bl. Alojzja Stepinca, Vinkovci 7.

vlč. Tomislav Ravnjak (Rotterdam  Nizozemska, 27.02.1976), svećenik Riječke nadbiskupije, mladu misu slavio 28.07.2002., sada župnik u Triće - Prezid.

vlč. Miroslav Pergl (Sl. Brod, 07.07.1978.), svećenik Riječke nadbiskupije, mladu misu slavio 19.07.2008. Župni upravitelj župe Sv. Ćirila i Metoda u Rijeci sa Sušaku.

vlč. Marko Martić (Sl. Brod, 20.04.1988.), svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, Mladu misu slavio 14.07.2013., sada župni vikar u župi Sv. Euzebija i Poliona, Vinkovci 1.

 

BOGOSLOVI

Dino Klem (Sl. Brod, 22.11.1993.), student 2. godine KBF-a u Đakovu;

Josip Varošćić, (Sl. Brod, 10.05.1993.), student 2. godine KBF-a u Đakovu;

 

SJEMENIŠTARCI

 

REDOVNIČKI KANDIDATI

Mislav Alerić, Salezijanci, Zagreb.

 

STUDENTI LAICI

 

Adresa: E.Kumičića 16, 
35000 Slavonski Brod
Tel./faks.: 035/410-559; 
mob: 091/5360512
E-mail:
zupaduhasvetog@gmail.com
Župnik: vlč. Florijan Kvetek
Župni vikar: vlč. Petar Maskaljević

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TOKOM GODINE

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Srijeda: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Četvrtak: 9:00-12:00
Petak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Subota: 9:00-12:00

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TIJEKOM LJETA

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak, četvrtak i subota:
9:00-12:00
Srijeda i petak: 16:00-17:30

ŽUPNI URED

Kontakt
Često postavljana pitanja