Nekada i danas

Ususret proslavi zlatnog jubileja župne zajednice (3)

Reljefni prikaz silaska Duha Svetoga.

Naša župa osnovana je 1. lipnja 1964. na prijedlog mons. Vida Mihaljeka, župnika dotada jedine župe u Slav. Brodu - u tijeku II vatikanskog ekumenskog sabora za vrijeme trećega zasjedanja. Sabor je sazvao sv. Ivan XXIII i otvorio 11. listopada 1962. riječima „Raduje se Majka Crkva“ – jer na Saboru - koji je i ekumenski - sudjelovali svi kršćani, ali i promatrači drugih religija i konfesija. Sabor se održavao u bazilici Sv. Petra u Vatikanu do 8.prosinca 1965.

Po završetku gradnje crkve, reljef na zidovima izradila prof. Lojzika Ulman

(1926-1994), umjetnica iz Vinkovaca prema zamisli sv. Ivana XXIII, da je II vatikanski sabor – novi Duhovi – predstavlja djelovanje Duha Svetoga u Crkvi i u svijetu danas. On se sastoji od trinaest likova i plamenova, te jednog goluba raširenih krila u letu.

Okupljeni Apostoli oko Majke Isusove dočekali su dan Pedesetnice, svi su bili zajedno u molitvi. Duh Sveti ispuni prostoriju u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. 

No, ovaj reljef ne govori o apostolima u početku rađanja zajednice Crkve, nego o ljudima našega vremena, po kojima se želi reći da Duh Sveti djeluje u sve vrijeme.

Tako su predstavljeni predstavnici svih rasa, kršćanskih religija i apostoli naših dana.

Prikaza reljefa slijedimo s lijeva na desno gledajući od ulaza u našu župnu crkvu: Kinez – Papa Pavao VI. – Papa Pio XII. - Kardinal Alojzije Stepinac - Marija Majka Crkve – Sveti Petar – Predstavnik Europskih Protestanata - Papa Ivan XXIII. - Biskup J. J. Strossmayer - Patrijarh Atanagora - Crnac - Predstavnik američkih protestanata - Istočnjački biskup u prostraciji.

(Ivica Aračić)

Adresa: E.Kumičića 16, 
35000 Slavonski Brod
Tel./faks.: 035/410-559; 
mob: 091/5360512
E-mail:
zupaduhasvetog@gmail.com
Župnik: vlč. Florijan Kvetek
Župni vikar: vlč. Petar Maskaljević

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TOKOM GODINE

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Srijeda: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Četvrtak: 9:00-12:00
Petak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Subota: 9:00-12:00

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TIJEKOM LJETA

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak, četvrtak i subota:
9:00-12:00
Srijeda i petak: 16:00-17:30

ŽUPNI URED

Kontakt
Često postavljana pitanja