Ministranti

Ministranti u našoj župi

Naša župna zajednica broji 40 ministranata različitog uzrasta...

U liturgijskom životu župne zajednice veoma važnu službu redovito imaju i ministranti. Župnik je onaj koji skrbi o dostatnome broju ministranata te potiče župnu zajednicu da u ministrantima prepoznaju svoje dragocjene članove koji od djetinjih i mladenačkih dana rastu u crkvenoj suodgovornosti te slijede put intenzivnijeg liturgijskog i molitvenog života. Redovito ministrante poučavamo u njihovoj službi te pratimo njihov duhovni rast kako bi svaki od njih naučio još više ljubiti Gospodina.

U našoj su župi članovi ministranata djeca koja pohađaju osnovnu školu (od četvrtog razreda), srednju školu i fakultet. Trenutni broj ministranata je četrdesetak iz različite dobne skupine. Ministrantom se može postati tako da se javi župniku ili župnom vikaru te se službeno uvede u Službu ministranata koji obično bude u jesen pod Sv. misom. Ministrantom može postati dječak koji je vladanjem, ponašanjem i primjerom poticaj drugima da budu još bolji.

Redovite susrete imaju svake prve subote u mjesecu s klanjanjem. Nagrađujemo najrevnije po dolascima u mjesecu.

Ministranti iz naše župe, osim što redovito poslužuju kod oltara i drugih liturgijskih slavlja, svako ljeto borave na ljetovanju u Nadbiskupijskoj kući za ljetovanje u Zatonu, pohađaju duhovne obnove i susrete ministranata na razini dekanata i nadbiskupije.

Adresa: E.Kumičića 16, 
35000 Slavonski Brod
Tel./faks.: 035/410-559; 
mob: 091/5360512
E-mail:
zupaduhasvetog@gmail.com
Župnik: vlč. Florijan Kvetek
Župni vikar: vlč. Petar Maskaljević

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TOKOM GODINE

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Srijeda: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Četvrtak: 9:00-12:00
Petak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Subota: 9:00-12:00

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TIJEKOM LJETA

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak, četvrtak i subota:
9:00-12:00
Srijeda i petak: 16:00-17:30

ŽUPNI URED

Kontakt
Često postavljana pitanja