Ministranti

Poruke trojice papa ministrantima

Pavla VI., bl. Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.

„BUDITE I VI NJEGOVI EVANĐELISTI“

poruka ministrantima pape Pavla VI. na blagdan sv. Marka Evanđeliste, 25. travnja 1964.

 

Dragi ministranti!

Sretan sam što ste ovdje, radujem se, što vas ima u tolikom broju. Pa koliko vas to ima? Nekad vas je bilo malo, a danas ste lijepa četa, koju je milo i vidjeti samo. Dolazite sa svih strana grada. Vi ste predstavnici svih župa i drugih ustanova: škola, društava, pjevačkih zborova. Samo vaše prisustvo budi u nama, rimskom biskupu, veliko zadovoljstvo, jer nam ono potvrđuje vjersku i dušobrižničku vitalnost naših župa i vjerskih zajednica, životom svježim poput nekog polja u proljeću i naročitu vitalnost kao kakav vrt u cvijeću - a sve je to plod strpljivih i pametnih briga.

Čestitam ne samo svima vama nego svima onima koji su zaslužni u vašem odgoju, počevši od vaših majki i očeva i onih koji vas upućuju u službu ministranata. Odavde šaljem pozdrave vašim roditeljima i srdačno im zahvaljujem. Dragi mališani, hoćete li, kad se vratite kući, prenijeti svojim roditeljima moju zahvalnost i pozdrave? Pozdravite također i svoje župnike i recite im, da se Papi veoma sviđaju njihovi ministranti.

Neka roditelji, župnici i vaši učitelji shvate važnost ministranata. Prije svega oni su važni zbog službe Božje — to vi sami dobro znate — a to znaju i drugi, osobito svećenici. Kako se može odvijati lijepo služba Božja bez vas? Kako je zaslužno vaše sređeno, mirno, pobožno i pažljivo držanje u crkvi. Vi znate mnogo toga! Znate odgovarati pod sv. Misom, zvoniti velikim i malim zvonom, biti svjećonoše, ići u procesiji, pjevati s lakoćom. Kako bi služba Božja stradala, zar ne, kad vas ne bi bilo!? Vi ste svjesni, da svojom službom služite Bogu, pa i onda kad se malo svađate i prepirete; to je samo zato, što svaki od vas želi biti bliže oltaru i obavljati važniju neku službu. Nije vas zaboravio ni Opći crkveni sabor u svojoj Uredbi o bogoslužju, kad naglašuje, da vjernici imaju sudjelovati u službenim molitvama Crkve.

U članu 29. te Uredbe se kaže, da i vi mali poslužnici oltara obavljate pravu liturgijsku službu.

Nije sva vaša vrijednost u samom bogoslužju. Ta vi svojom prisutnošću, nevinošću, veseljem, odanošću i pomoći, upotpunjujete veliku kršćansku obitelj, a to je sv. Crkva. Vi možete i u odgoju mnogo toga učiniti. Vaš primjer može imati divne odgojne plodove.

Budite ponosni što nosite vaša crkvena odijela, što ste pravi pomagači kod oltara, i naučite se i za kasniji svoj život, — kad više ne budete pripadnici ministrantskog zbora, — ljubiti Crkvu, pohađati bogoslužje osobito sv. Misu i pratiti je s razumijevanjem i pažnjom, te ostati vjerni Isusu, našem Spasitelju.

Da, budite vjerni danas pa i sutra, pa i ako se od vas traži i malo žrtve i hrabrosti. Da li ste hrabri? Danas da, a sutra?

Evo vam jedan primjer za pouku. Danas je blagdan sv. Marka. Znamo, da je on bio postojan mladić, koji je živio sa svojom majkom u Jeruzalemu. On je i pisac drugog Evanđelja - po Marku. I baš u njemu on opisuje zanimljiv događaj, koji je on sam doživio. Onu noć, kad je Juda izdao Isusa, i Isus bio uhvaćen na Maslinskoj Gori i vođen u Jeruzalem, da mu se tamo sudi - povorci se na tom putu priključio i jedan mladić po imenu Marko. Dok su Isusa učenici htjeli napustiti, eto, on ga želi pratiti. Moguće da ga je već od prije poznavao. Nekomu od straže nije bilo po volji, što je Marko u povorci, pa htjede i Marka uhapsiti. No nije uspio. Marko je naime imao na sebi noćnu haljinu i kad ga je spomenuti stražar uhvatio za haljinu - Marko se spretno i okretno oteo i pobjegao u noć, dok je stražaru ostao u ruci samo Markov noćni ogrtač. Nije li ovaj mladić slika ministranata? Najprije su dobri, slijede Isusa, i idu za njim; ali kad se od njih zatraži da ustraju i podnesu koju žrtvu tad oni napuštaju Isusa, bježe - odbacuju dosadašnje odijelo čistog, dobrog, pobožnog dječaka, pripadnika ministranata - te postaju strašljivi i udaljuju se više nego drugi. Da se i s vama ne bi ovako dogodilo? Nadam se, da ne će, jer ste vi hrabri i razumni dječaci.

A kako znate, sv. Marko se nakon Isusova uskrsnuća povratio i bio jedan od najboljih u prvoj kršćanskoj zajednici. Pratio je sv. Pavla na njegovu prvom misijskom putovanju, zatim se kasnije pridružio sv. Petru i piše, kako rekosmo drugo Evanđelje.

Zapamtite, ovaj vas evanđelista uči, da Spasitelju uvijek želite dobro, da mu ostanete uvijek vjerni, i učinite kao on - budite u školi sv. Petra i bit ćete i vi njegovi evanđelisti (1 Petr 5, 13).

 

 

 

„POZVAN OD BOGA“

blaženi papa Ivan Pavao II. govori ministrantima

Dragi prijatelji!

U svojim lijepim bijelim odijelima vi pružate čudesan prizor koji je velika radost za moje srce i oči. Rado vam upravljam svoje riječi. Sjećate se onog mladića iz Evanđelja koji je želio upoznati Isusa. Evanđelist piše da je na njemu počivao Kristov pogled pun ljubavi. "Kad ga je Isus ugledao, zavolio ga". Vjerujem da ovaj Gospodinov pogled ljubavi počiva i na svakom Od vas. Zar mu vi niste sasvim blizu kad služite kod oltara? Zar je onda čudno da u nekima od vas odzvanja njegov poziv da mu se više približite. Upute koje ću vam ja dati, mogu se sažeti u dvije riječi; budite vjerni u ispunjavanju liturgijskih dužnosti koje su vam povjerene i pažljivo slušajte Kristov glas kad vas poziva da ga slijedite još iz veće blizine. Biti vjeran - to je cijeli životni program. U riječi vjernost, kako znate, sadržana je i riječ povjerenje koje pripada vjeri koju želite obnoviti. To je ona vjera koju izražava sveti Pavao na kraju života. "Sačuvao sam vjeru", kako piše svom učeniku Timoteju. Bio sam vjeran Bogu, Kristu, Crkvi i vjeran svojem pozivu i službi koja mi je povjerena. Ova vjernost neka bude i vaša vjernost. Ostvarite je osobito na onom području na koje vas upućuje vaša ministrantska služba.

Često će vam se činiti kao da se služba Božja sastoji od sasvim malih stvari: držanje tijela, poklecanje, posluživanje kadionicom, bočicama,.. Zato se morate sjetiti Kristovih riječi iz Evanđelja: "Tko je vjeran u malim stvarima bit će vjeran i u velikima". Uostalom, ništa u liturgiji nije maleno ako mislimo na Onoga komu se obraćamo. Budite zato uzorno vjerni u ispunjavanju svojih zadaća. Uložite u njih cijelo svoje srce i svoju mladenačku ljubav. A zatim osluškivanje Božjeg poziva.

Spomenut ću vam jednu svoju brigu, pred koju nas stavlja današnji svijet kojemu treba donijeti Evanđelje. Pitam se katkada: "Gdje i kako ćemo naći dovoljno svećenika i redovnika da možemo odgovoriti potrebama? Zar ne izgleda kao da Bog uzaludno zove? Da ga današnja mladež ne želi više slušati? Da nema više osjećaje za Boga, ni smisla za ideale, ni volje za žrtvu? Veliki broj vaše starije braće opovrgao je ove bojazni. Možda i vi možete u velikom broju poći za njihovim primjerom! I molite postojano da Krist iz vaših redova izabere mnoge koji će nastaviti njegovo svećeničko djelo.

Dragi prijatelji, dobro je da se podsjetimo tko smo i što u Crkvi. Služba ministranta je važna i odgovorna i to se ne smije nikada zaboraviti.

U Starom zavjetu čitamo (l Knjiga kraljeva 3. poglavlje) kako je Bog pozvao Samuela da dobro obavlja službu u hramu. Sinovi velikog svećenika Elija loše i zlo su obavljali službu u kući Gospodnjoj. Bili su prave ništarije. Od žrtvenih darova, koje je narod donosio, uzimali su za sebe najbolje. Tako su prezreli samog Gospodina. Bog je Samuelu objavio kako će ih zato kazniti; iznenada će obojica umrijeti. Tako se i dogodilo. U borbi su obojicu ubili, a zavjetni kovčeg su zaplijenili neprijatelji. Tako je Bog kaznio zlu službu u kući Božjoj. Mladog Samuela, koga su Elijevi sinovi ponižavali, Bog je pozvao u hramsku službu. Kasnije Isus Krist poziva apostole i njihove nasljednike da se posvete propovijedanju i bogoslužju. Uz njih poziva i suradnike, dječake i mladiće koji će se posvetiti posluživanju oltara, ti nisi čuo glas kao što ga je čuo Samuel, ali ti je zato Gospodin stavio želju u srce da budeš uz njegov oltar. I to je Božji zov. Kako ćeš ispuniti Božji poziv? Da li kao mladi Samuel, vjerno i predano ili kao Elijevi sinovi, pogano i nedostojno?

„Evo me!“ - Riječi su kojima biskup poziva kandidate za svećenike da pristupe ređenju. Svaki odgovara: Evo me! To znači: Gospodine, ja sam spreman. Ti me zoveš i ja ti želim služiti. Spreman sam za svetu službu. I ministranti su pozvani na svetu službu oltara. Recimo također: Evo me, Gospodine!

 

 

„VAS SAM NAZVAO PRIJATELJIMA“

kateheza pape Benedikta XVI. na općoj audijenciji prigodom

Evropskog hodočašća ministranata na Trgu Sv. Petra u Vatikanu, 2. kolovoza 2006.

 

Dragi dječaci i djevojčice, dobro došli!

Budući da najveći broj ministranata koji su se danas okupili na ovom Trgu govori njemački, obraćam se prije svega njima na svom materinjem jeziku.

Dragi ministranti, sretan sam zbog ovog susreta! Sve vas srdačno pozdravljam...

Vama bih, ministranti, htio prenijeti poruku koja će vas pratiti u vašem životu i u vašoj službi. Tu poruku preuzimam iz teme koju obrađujem u katehezama ovih mjeseci. Možda znate da na općim audijencijama predstavljam likove pojedinih apostola. Već sam govorio o Petru, njegovu bratu Andriji, Jakovu zvanom "Stariji", drugom Jakovu zvanom "Mladi" i Ivanu. Na sljedećim audijencijama namjeravam nastaviti s predstavljanjem ostalih apostola.

Apostoli su bili Isusovi "prijatelji". On ih je sam tako nazvao na Posljednjoj večeri kazavši im: "Više vas ne zovem slugama... vas sam nazvao prijateljima" (Iv 15,15). Oni su bili apostoli i Kristovi svjedoci zato jer su bili njegovi prijatelji, povezani s njim ljubavlju koju je oživljavao Duh Sveti. Možemo u toj perspektivi shvaćati temu vašeg hodočašća: "Spiritus vivificat". Duh Sveti oživljava vaš odnos s Isusom, pretvara ga u snažno i duboko prijateljstvo, kadro dati smisao životu mladog čovjeka i pretvoriti ga u hrabrog svjedoka njegova evanđelja. Danas gledam u vas misleći na apostole i čujem Isusov glas koji vam govori: "Ne zovem vas slugama, već prijateljima. Ostanite u mojoj ljubavi i donijet ćete mnogo roda" (usp. Iv 15,9-16). Slušajte taj glas!

Slušajte ga s velikom raspoloživošću ako vas zove da se bespridržajno darujete na putu svećeništva. Slušajte ga s pouzdanjem koji god da bio vaš poziv, jer Krist želi i s vama uspostaviti prijateljske veze. Kao što je učinio sa Šimunom, kojeg je nazvao Petar, s Andrijom, Jakovom, Ivanom i ostalim apostolima. Dao vam je svoju riječ i nastavlja vam ju davati, da biste upoznali istinu i da bi vas istina oslobodila (usp. Iv 8,31-32). Moći ćete tako bili njegovi učenici i apostoli.

Dragi prijatelji, vi zapravo već jeste Isusovi apostoli! Kada sudjelujete u bogoslužju vršeći svoju službu na oltaru vi svima pružate jedno svjedočanstvo. Vaš sabran stav, vaša pobožnost koja izvire iz srca i izražava se kroz geste, u pjesmi, u odgovorima, sve je to apostolat. To je veza prijateljstva koja svoj izvor i vrhunac ima u Euharistiji. Vi stojite vrlo blizu Isusu u Euharistiji i to je najveći znak njegova prijateljstva prema vama. Ne zaboravite taj dar. Ne dopustite da postane puka navika, neka uvijek iznova u vama izaziva čuđenje tolika ljubav i tolika bliskost! Ako ostanete ujedinjeni u Isusu i ako njegove riječi ostanu u vama, tada ćete doista biti njegovi apostoli i donositi plodove dobrote i služenja u svim sferama svoga života: obitelji, školi, slobodnom vremenu. Tu ljubav što ju primate u liturgiji pronosite svima, osobito tamo gdje primijetite da nedostaje ljubavi. Upravo tamo, snagom Duha Svetoga, nastoje donijeti Isusa. Tako će taj Kruh, koji se pred vašim očima lomi na oltaru, dijeliti i umnažati te ćete i vi, poput dvanaestorice apostola, pomagati Isusu da ga dijeli među današnjim ljudima, u različitim životnim situacijama.

Dragi ministranti, budite uvijek Isusovi prijatelji i apostoli!

 

 

 

"PIJTE S PRAVOGA IZVORA"

Prvi susret hrvatskih ministranata prigodom Evropskog hodočašća ministranata

s papom Benediktom XVI. na Trgu Sv. Petra - Vatikan, 4. kolovoz 2010.

 

Pedesetak tisuća ministranata i ministrantica iz 17 zemalja svijeta u dobi između 14 i 25 godina pozdravilo je, 4. kolovoz 2010, s velikim oduševljenjem na Trgu Sv. Petra u Vatikanu papu Benedikta XVI.

 

Papa je ministrantima poručio da s ljubavlju, pobožnošću i vjernošću obavljaju ministrantsku dužnost te ih je pozvao da se pripravljaju za misna slavlja kako bi služenjem što bolje pomagali svećenicima na oltaru da Isus postane što bliži ljudima i prisutniji u svijetu, u svakodnevnom životu, u crkvi i na svakom mjestu. To je važan zadatak koji vam omogućuje da budete posebno blizu Gospodina i da rastete kao njegovi pravi prijatelji. Čuvajte ljubomorno to prijateljstvo u vašim srcima, kao što je to činio sv. Tarcisije, koji je bio spreman dati i vlastiti život da bi Isus stigao do svih. I vi priopćujte s radošću, oduševljenjem i bez straha vašim vršnjacima dar prijateljstva, poručio je Papa ministrantima.

Na početku audijencije ministranti su Svetom Ocu, koji je u djetinjstvu i sam bio ministrant, predali bijelu ministrantsku maramu, koju je zadržao sve do kraja susreta, kada je blagoslovio veliki kameni kip sv. Tarcizija, zaštitnika ministranata, djelo švicarskog kipara Bernharda Langa, koji će biti postavljen u katakombama sv. Kalista, gdje je taj svetac iz prvih kršćanskih vremena pokopan.

Ministranti su na hodočašće u Rim pod geslom "Pijte s pravoga izvora".Ove su godine prvi put sudjelovali i ministranti iz Hrvatske, i to iz Đakovačko-osječke nadbiskupije te Požeške i Dubrovačke biskupije.

Papa Benedikt XVI., pozdravio je ministrante iz Hrvatske: Srdačno pozdravljam Ministrante iz Hrvatske.  Po uzoru svetoga Tarzicija, velikodušno služite Isusu, nazočnom u Euharistiji.

Adresa: E.Kumičića 16, 
35000 Slavonski Brod
Tel./faks.: 035/410-559; 
mob: 091/5360512
E-mail:
zupaduhasvetog@gmail.com
Župnik: vlč. Florijan Kvetek
Župni vikar: vlč. Petar Maskaljević

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TOKOM GODINE

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Srijeda: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Četvrtak: 9:00-12:00
Petak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Subota: 9:00-12:00

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TIJEKOM LJETA

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak, četvrtak i subota:
9:00-12:00
Srijeda i petak: 16:00-17:30

ŽUPNI URED

Kontakt
Često postavljana pitanja