Ministranti

Biskupijski zaštitnik ministranata

Sv. Polion, lektor iz Vinkovaca.

Podizanjem novog oltara sv. Poliona cibalskog lektora u Vinkovcima, obnovljen je na poseban način kult toga svetca u mjestu njegova mučenja. To mi daje povoda, da ga proglasim zaštitnikom svih biskupijskih ministranata, koji u novo vrijeme sve više preuzimaju dužnosti starih kršćanskih lektora.

Autentična akta sv. Poliona nam iscrpno prikazuju svu veličinu i spremu tog mladića, ponosa stare cibalske crkve, a time i naše đakovačke biskupije na čijem se teritoriju nalaze vinkovci, nekad nazvani Cibalae.

Ta ista akta nam navode i razloge radi kojih je korisno i razborito uskrisiti štovanje sv. Poliona baš pod ovim vidom, jer je on vrlo prikladan lik, za oduševljenje dječaka i mladića, koji služe oltaru i Božjem puku.

Pred upraviteljem Sirmije (Srijemska Mitrovica) Probom, sv. Polion je jasno priznao tko i što je: Kršćanin, prvak među lektorima, među onima, koji OBIČAVAJU NARODU ČITATI BOŽJU RIJEČ. – To baš danas čine ministranti čitajući Poslanicu i predvodeći liturgijsko sudjelovanje puka u sv. Misi.

 

Njegova duboka i ozbiljna obrana Božjih zapovijedi izrečena pred istim upraviteljem, jasno pokazuje da je veoma dobro poznavao kršćanski nauk. Položio je bez straha javni ispit iz vjeronauka s izvrsnim uspjehom, bez želje za taštom slavom, a potpunom sviješću, da će mu ta svjedodžba iz vjeronauka donijeti smrtnu osudu.

Na porugljivo pitanje ciničnog Rimljanina: A kakvu ima korist od svega toga onaj, koga smrt lišava svjetlosti i svih tjelesnih naslada? Odgovori Polion, ovaj uzor i zaštitnik ministranata lektora jasno i spremno: Vječna je svijetlost vrjednija od ove prolazne, a trajna su dobra draža od onih koja propadaju, i nije razborito ako netko pretpostavi propadljiva dobra neprolaznima.

Koliko pobude za sve ministrante u ovim riječima, napose u doba puberteta, pred koji se baš ministranti lektori nalaze.

Da je sve to Polino naučio na vjeronauku ističe on sam pred sucem, koji mu izriče smrtnu kaznu spaljivanjem na lomači: Čini svoju dužnost! Ja MORAM SLIJEDITI NAUK KOJI SU ME UČILI BISKUPI, SVEĆENICI I SVI OCI, s veseljem primam kaznu, koju ćeš mi odrediti.

Sv. Polion je spaljen jednu milju izvan starih Cibala (današnjih Vinkovaca) 28. travnja 304. godine za vladanje careva Dioklecijana i Maksiminijana, a cibalska crkva je odmah započela s njegovim štovanjem. Godine 1807. odobrio je papa Pijo VII oficij sv. Poliona za đakovačku i srijemsku biskupiji (skupa s oficijima i misama ostalih srijemskih mučenika) i ovo što sad činimo nije ništa drugo nego kruna svega dosadašnjeg slavlja sv. Poliona i ostalih svetih mučenika naše kršćanske starine, u skladu sa zahtjevima modernog liturgijskog shvaćanja slavlja svetaca.

Đakovo, na Malu Gospu 1964.

 †STJEPAN

biskup, ap. adm.

 

Iz: O-V-1964., broj: 1793-1964., str. 136., Đakovo

Adresa: E.Kumičića 16, 
35000 Slavonski Brod
Tel./faks.: 035/410-559; 
mob: 091/5360512
E-mail:
zupaduhasvetog@gmail.com
Župnik: vlč. Florijan Kvetek
Župni vikar: vlč. Petar Maskaljević

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TOKOM GODINE

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Srijeda: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Četvrtak: 9:00-12:00
Petak: 9:00-12:00 i 16:00-18:00
Subota: 9:00-12:00

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA TIJEKOM LJETA

Ponedjeljak: Neradni dan
Utorak, četvrtak i subota:
9:00-12:00
Srijeda i petak: 16:00-17:30

ŽUPNI URED

Kontakt
Često postavljana pitanja